Zmiana terminu egzaminu WORD Bielsko-Biała

Z terminu egzaminu na prawo jazdy możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji lub przełożyć go na inny dzień. Spełnić musisz jednak pewne warunki:

  • Zmiana lub odwołanie terminu egzaminu musi odbyć się drogą pisemną – osobiście w Biurze Obsługi Klienta WORD Bielsko-Biała lub drogą pocztową
  • Rezygnacja lub zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy może odbyć się najpóźniej dwa dni przed jego wyznaczonym terminem.
  • Jeśli termin egzaminu na prawo jazdy wyznaczany był za pomocą systemu InfoCar – rezygnacja powinna odbyć się także tą drogą.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD - sprawdź za darmo czy zdasz teorię

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dziennik Ustaw z dnia 9 kwietnia 2013, poz.476), zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

WORD zwróci pieniądze

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, to uiszczona opłata egzaminacyjna zostaje zwrócona lub zaksięgowana na poczet kolejnego egzaminu na prawo jazdy.

 

Image: