WORD Bielsko Biała kasuje punkty karne

Dla kogo szkolenie -6?

Szkolenia redukujące saldo punktow karnych przeznaczone są dla osób, które:

  • mają prawo jazdy dłużej niż 1 rok,
  • na swoim koncie mają uzbierane nie więcej niż 24 punkty karne,
  • poprzednie szkolenie -6 odbyły w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (szkolenie można przechodzić nie częściej niż raz na 6 miesięcy)

Podstawa prawna szkolenia

  • Ustwa prawo o ruchu dogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. – art. 130 – (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012 poz. 488)

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych

Dokumenty: Pobierz wniosek.

Koszt szkolenia: 300 zł 

Przelew należy kierować na rachunek bankowy: WORD Bielsko-Biała BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 40 2030 0045 1110 0000 0068 5660.

 

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować pod nr tel: +48 33 82 96 711 lub adres szkolenia@word.bielsko.pl

Image: