Więcej pytań z pierwszej pomocy w testach na prawo jazdy

W testach na prawo jazdy powinno być więcej pytań z pierwszej pomocy. Kiedy nowe pytania pojawią się na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy?

Ministerstwo chce zmian w prawie i testach na prawo jazdy

Plan dotyczący zmian w przepisach kodeksu drogowego i jednocześnie w testach na prawo jazdy pojawił się w tym roku. Czego należy się spodziewać?

  • nowych pytań w testach na prawo jazdy. Pytania mają dotyczyć pierwszej pomocy,
  • wprowadzenia do kodeksu drogowego terminu „korytarz życia”
  • kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korytarzy życia

Zmiany, które nas czekają spowodowane sią nieprawidłowym zachowaniem kierowców, którzy nie potrafią, bądź nie chcą zapewnić przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Korytarze życia wprawdzie jeszcze nie są ustanowione w polskich przepisach, jednak kierowcy tworzą je samodzielnie tak, aby zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych do miejsca wypadku drogowego. 

Ministerstwo infrastruktury chce edukować młodych kierowców

Przepisy ustanawiające korytarze życia mają być opisane w prawie drogowym. W ślad za zmianami w prawie w testach na prawo jazdy powinny pojawić się nowe pytania egzaminacyjne:

Przedstawiciel resortu infrastruktury powiedział:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Korytarze życia jeszcze w tym roku

Terminu „korytarz życia” nie funkcjonuje obecnie w prawie drogowym, pytania odnoszące się do tego zagadnienia nie funkcjonują więc w testach na prawo jazdy. Zarówno jedno jak i drugie może zmienić się jeszcze w tym roku.

Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury powiedział:

Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

 

Image: