Testy na prawo jazdy: Znak stop na skrzyżowaniu-pierwszeństwo nie zawsze takie oczywiste

Przerabiając działy testów na prawo jazdy wielokrotnie natkniesz się na pytanie dotyczące pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem B-20 "stop".


Pytanie z testów na prawo jazdy. Źródło: zdamyto.com

"Stop" na skrzyżowaniu - kto ma pierwszeństwo?

Znak ten zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:

  • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.
  • każdym przejazdem kolejowo-drogowym, gdzie został on umieszczony 
  • przejazdem tramwajowym,
  • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Na skrzyżowaniu znak "stop" pełni więc rolę znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" dodatkowo nakazując zatrzymanie się przed wjechaniem na skrzyżowanie.

Pod znakiem B-20 "stop" może być umieszczona tabliczka T-6c „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)” i T-6d „tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)”, czyli dokładnie tak jak ma to miejsce w przupadku znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa".

Image: