Przekroczenie dozwolonej prędkości na egzaminie

Czy przekroczenie dozwolonej prędkości na egzaminie może powodować jego oblanie? Jak egzaminatorzy oceniają przekroczenie prędkości? To wszystko zależy o ile prędkość przekroczysz.

Przekroczenie dozwolonej prędkości- koniec egzaminu

Tzw "tabela błędów" określa zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego". Jednym z takich zachowań jest właśnie przektroczenie dozwolonej prędkości. Egzaminator może przerwać egzamin na prawo jazdy, jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość o więcej jak 20 km/h.

Przekroczenie prędkości nie zawsze jednak oznacza koniec egzaminu. Jeśli prędkość została przekroczona o 20 km/h lub mniej, egzaminator potraktuje takie zachowanie jako błąd. Jego powtórzenie spowoduje wystwieniem negatywnej oceny.

Rozwiązuj: Wszystkie pytania z testów na prawo jazdy

Image: