Parkowanie tyłem na egzaminie?

Czy egzaminator WORD może wydać polecenie parkowania tyłem? Jakie są właściwie parkowania na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, znaczyć to może, że testy na prawo jazdy masz już za sobą i czekasz na ostatni etap uzyskiwania uprawnień do kierowania: egzamin praktyczny.

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego reguluje stosowne rozporządzenie. To właśnie tam zawarte są wszystkie zadania egzaminacyjne, kryteria oceny, a także błędy, których popełnienie skutkować może natychmiastowym przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Zgodnie z tym aktem prawnym na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

  • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

Wjazd do parkowania tyłem jest więc możliwy jedynie podczas wykonywania parkowania równoległego. Pozostałe typy parkowania wykonuje się poprzez wjechanie przodem.

 

 

Image: