Od ilu lat prawo jazdy?

Od ilu lat prawo jazdy kat. B?  Ponizej wymagany wiek dla wszystkich kategorii uprawnień:

Od ilu lat prawo jazdy?

Wiek

Kategoria prawa jazdy

14 lat

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM

16 lat

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E

20 lat

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat

dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A

21 lat

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9

24 lata

dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a. A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b.D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

21 lat

dla tramwaju

15 lat

dla pojazdu zaprzęgowego

10 lat

dla roweru

17 lat

dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę

13 lat

dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego

21 lat

dla kolejki turystycznej

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Zobacz też: testy na prawo jazdy na wszystkie kategorie.

Image: