Nowe znaki drogowe obowiązują już od kilku dni

Od kilku dni obowiązują już dwa zupełnie nowe znaki drogowe. Czy pojawią się w nowych testach na prawo jazdy? Czas pokaże.

Nowe znaki drogowe

Pojawiły się w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

  • D-54 „strefa czystego transportu” oznaczający wjazd do strefy czystego transportu
  • D-55 „koniec strefy czystego transportu”  oznaczający wyjazd ze strefy czystego transportu.

testy na prawo jazdy nowe znaki

Ministerstwo infrastruktury w oficjalnym komunikacie poinformowało:

Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych

Ucz się: Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: