Nowe przepisy gotowe. Mają poprawić zdawalność

Zdawalność egzaminów w WORD nie jest za wysoka. Nowe przepisy, które przygotowano mają ją poprawić. Czy mają szansę wejść w życie w 2019 roku?

Egzamin na prawo jazdy zdaje za pierwszym razem niecałe 40 procent kursantów. W tamtym  roku zdawalność praktyki na prawo jazdy wyniosła około 34%. Zdawalność testów na prawo jazdy wygląda lepiej za pierwszym razem teorię zdaje około 52%, to bardzo daleko do zdawalności poprzednich testów na prawo jazdy wynoszącej… 80%. Dla porównania w Niemczech za pierwszym razem zdaje 70% kursantów.

Aby poprawić zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy zaproponowano zmianę w organizacji ośrodków ruchu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialność  za organizację i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy ma zostać przeniesiona z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życie zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów trafił już do Prezesa Rady Ministrów. Być może nowe przepisy wejdą w życie w roku 2020.

Image: