Na nowe zasady możesz załapać się jeszcze przed 4 czerwca 2018

Niewiele osób wie, że na nowe zasady można załapać się jeszcze przed 4 czerwca 2018: egzamin możesz zdać 3 czerwca 2018 a i tak może objąć Cię okres próbny dla młodych kierowców.

Przy okazji uspokajamy - wbrew plotkom twoje testy na prawo jazdy nadal będą ważne po 4 czerwca 2018 i nie ma potrzeby powtarzania egzaminu teoretycznego ;)

Nowe/stare zasady

Wszystko to przez nadanie uprawnień do kierowania. Ma ono miejsce wcale nie wówczas, gdy zdasz egzamin na na prawo jazdy, ani w dniu odbioru upragnionego prawa jazdy. Prawda jak niemal zawsze leży po środku i tak jest i w przypadku twojego prawa jazdy. Datą uzyskania uprawnień to dzień, w którym zostały Ci one nadane przez... starostę - kiedy dokładnie ma to miejsce? A któż to może wiedzieć...

Okres próby

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami:

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

Wchodzimy zatem w obszar magii dat. Co one właściwie dla Ciebie oznaczają?

  1. Data zapisania się na kurs – nie ma kompletnie żadnego znaczenia w kontekście zmian w przepisach o których tutaj mowa.
  2. Data zdania egzaminu na prawo jazdy – jak wyżej, bowiem zdanie egzaminu nie wiąże się z nadaniem uprawnień do kierowania.
  3. Data nadania uprawnień – to data, która widnieje na prawie jazdy i tak naprawdę ona będzie będzie wiążąca dla Ciebie.
  4. Data wydrukowania prawa jazdy – jak w pkt 1 i 2, czyli kompletnie bez znaczenia dla Ciebie.
  5. Data odebrania przez Ciebie prawa jazdy – jak wyżej.

Kto i kiedy nadaje uprawnienia do kierowania?

Nie. PWPW nie nadaje uprawnień, takiej mocy nie ma nawet egzaminator WORD. Uprawnienia do kierowania nadaje starosta. To właśnie on po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dokonuje ostatecznego sprawdzenia wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Jakimi dokumentami dysponuje starosta?

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniony przed zapisaniem się na kurs),
  • potwierdzenie ukończenia odpowiedniego szkolenia (czyli kurs nauki jazdy),
  • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego (nie nie, nie arkusz egzaminacyjny – informacja o zdanym egzaminie nadchodzi do starosty drogą elektroniczną)
  • orzeczenie lekarskie (i psychologiczne o ile jest wymagane)

Zanim te wszystkie dokumenty trafią na biurko urzędnika mija kilka minut, czy nawet kilka godzin po tym jak wyfruniesz w skowronkach z pojazdu egzaminacyjnego.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

Jak to wygląda w praktyce? Gdy zaliczysz egzamin państwowy na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania. Klik… i już jesteś w PWPW.

Swój egzamin na prawo jazdy możesz zdać np 3 czerwca 2018, a uprawnienia do kierowania mogą zostać nadane 4 czy 5 czerwca 2018. W takiej sytuacji załapiesz się na nowe przepisy.

Gdzie można zaliczyć dodatkowe szkolenia? Część teoretyczna obowiązkowych szkoleń odbywać się ma w WORD-ach. Praktyka przeprowadzana ma być w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ).

Image: