Jaki jest czas na zdanie egzaminu na jazdy?

Czy na zdanie egzaminu na prawo jazdy jest określony jakiś czas?

Część z Was w swojej drodze do prawa jazdy zatrzymuje się na zakończonym kursie w OSK. Kiedy po skończeniu kursu należy zdać egzamin na prawo jazdy?

Wszystko zależy od tego kiedy kurs został ukończony

Jeśli kurs nauki jazdy został ukończony po dniu 1 lipca 1998 to nadal utrzymuje swoją ważność. To właśnie wtedy zmieniły się przepisy i wszystkie kursu ukończone po tym terminie utrzymują swoją ważność. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się po prostu data ukończenia kursu nauki jazdy.

testy na prawo jazdy

Testy na prawo jazdy. Pytanie z oficjalnej bazy egzaminacyjnej. Źródło zdamyto.com

Co z dokumentami?

Po ukończonym kursie WORD otrzymuje wszystkie dokumenty potwierdzające jego odbycie. Jeśli przytępowałeś/aś do egzaminu twoje dokumenty mogą być albo w WORD, albo w wydziale komunikacji, właściwym miejscowo dla Twojego miejsca zameldowania.

  • Jeśli do kolejnego egzaminu przystępowałeś po roku od ostatniego egzaminu – Twoje dokumenty zostały przesłane do wydziału komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania (zgodnego z tym, które masz wpisane w dowodzie osobistym).
  • Jeśli na kolejny egzamin zapisujesz się po mniej niż roku od poprzedniego egzaminu – Twoje dokumenty nadal znajdują się w WORD

Całkiem możliwe, że Twój kurs nauki jazdy został ukończony w okresie, kiedy nie obowiązywała konieczność utworzenia profilu kandydata na kierowcę. Profil jest niezbędny do zapisania się na egzamin na prawo jazdy.

  • Jeśli po ukończeniu kursu nie podchodziłeś do egzaminu na prawo jazdy – dokumenty musisz dostarczyć do wydziału komunikacji, tam na podstawie zgromadzonej dokumentacji zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zdawania egzaminu. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego – poprzednie mogło utracić ważność. Może zajść konieczność wymiany fotografii na aktualną. 

Po wygenerowaniu PKK możesz  zapisać się na egzamin w WORD. Jeżeli testy na prawo jazdy zostały zaliczone po 24 sierpnia 2014 – nie musisz podchodzić do ponownego egzamin teoretycznego.

Jeśli numer PKK masz – wystarczy zapisanie się na egzamin. Jest on ważny jest bezterminowo.

Kiedy kurs nauki jazdy trzeba powtórzyć?

Jeśli kurs nauki jazdy ukończyłeś przed 1 lipca 1998 to niestety kurs nauki jazdy musisz powtórzyć i to w całym zakresie, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Przejść musisz więc całą drogę: od uzyskania orzeczenia lekarskiego poprzez wygenerowanie numeru PKK po szkolenie praktyczne. Twój kurs nauki jazdy który ukończyłeś utracił bowiem ważność.

Konieczność zaliczenia egzaminu teoretycznego po kilku latach (przynajmniej dwóch) od ukończenia kursu nauki jazdy wiązać się będzie z koniecznością zaopatrzenia się w aktualne testy na prawo jazdy. Baza egzaminacyjna podlega bowiem ciągłym zmianom, które wynikają albo z dodawania nowych pytań, albo ich usuwania z powodu zmiany przepisów kodeksu drogowego. Ostatnia poważniejsza zmiana puli egzaminacyjnej miała miejsce 1 października 2018.

Pełna i oficjalna baza egzaminacyjna dostępna jest na zdamyto.com.

Image: