Egzamin teoretyczny na prawo jazdy WORD Bielsko-Biała

Egzamin to teoretyczny na prawo jazdy to test składający się z 32 pytań. Musisz jednak wiedzieć, że tzw testy na prawo jazdy to nie tylko pytania z kodeksu drogowego. Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

testy na prawo jazdy
Pytanie z oficjalnej puli egzaminacyjnej. Źródło: Testy na prawo jazdy ZdamyTo.com

Zanim przystąpisz do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy musisz wiedzieć, że:

 • W pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź

 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.

 • Projekcja filmu dla każdego z pytań w teście odbywa się tylko raz.

 • Film kończy się stopklatką, która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Ile pytań na egzaminie?

Test na prawo jazdy to 32 pytania:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej

 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Jak punktowane są pytania w teście na prawo jazdy?

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi w testach na prawo jazdy punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE

 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania

 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C

 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami

 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Na rozwiązanie testu na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych dostępna jest na stronie ZdamyTo.com.

Image: