Czy kurs na prawo jazdy przepada?

Czy kurs nauki jazdy przepada po kilku latach i trzeba go powtórzyć?

Jeśli kurs nauki jazdy zakończył się po 1 VII 1998, to jest on ważny bezterminowo. To właśnie wtedy zmieniły się przepisy i od tej daty kursy na prawo jazdy są ważne całe życie i nie ma potrzeby powtarzania kursu przed ponownym zapisaniem się na egzamin w ośrodku egzaminowania. Nie jest istotne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

Musisz jednak wiedzieć, że:

  • Jeśli do kolejnego egzaminu przystępowałeś po roku od ostatniego egzaminu – wówczas ośrodek egzaminowania przesłał Twoje dokumenty  do wydziału komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania (zgodnego z tym, które masz wpisane w dowodzie osobistym).
  • Jeśli nie podchodziłeś do egzaminu na prawo jazdy po ukończeniu kursu, a nie masz PKK  –wówczas dokumenty musisz dostarczyć samodzielnie do właściwego wydziału komunikacji, a tam na podstawie zgromadzonej dokumentacji zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zdawania egzaminu. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego – poprzednie mogło utracić ważność. Może zajść konieczność wymiany fotografii na aktualną.

Na egzamin możesz zapisać się jedynie wówczas, gdy masz nadany numer PKK.

Testy na prawo jazdy

Pamiętaj, że jeśli egzamin teoretyczny został zaliczony po 24 sierpnia 2014 – nie musisz ponownie zaliczać egzaminu teoretycznego.

Kiedy kurs trzeba powtórzyć?

Jeśli kurs nauki jazdy został ukończony przed 1 VII 1998, to niestety to niestety jest potrzeba powtórzenia go i to w całym zakresie, czyli zarówno część teoretyczna jak i praktyczna. Aby przystąpić do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania musisz przejść całą drogę: od badań lekarskich poprzez wygenerowanie numeru PKK, aż po szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kursy ukończone przed tą datą utraciły bowiem swoją ważność.

Testy na prawo jazdy

Jeśli czeka Cię egzamin teoretyczny (ponownie lub pierwszy raz), to miej na uwadze, że przez lata uległy zmianie testy na prawo jazdy. Ostatnia zmiana puli egzaminacyjnej miała miejsce w kwietniu 2017.

Jeśli masz płytkę CD z testami na prawo jazdy, to z całą pewnością zawarta na niej baza pytań nie jest nieaktualna i musisz ją zaktualizować, jeśli to w ogóle jest to możliwe. Zdarza się bowiem, że producenci testów na prawo jazdy nie przewidują możliwości zaktualizowania swojej puli egzaminacyjnej. Pełną bazę egzaminacyjną online z możliwością rozwiązywania testów na prawo jazdy na komputerze i telefonie udostępnia zdamyto.com.

Image: