Czy egzamin wewnętrzny na prawo jazdy jest obowiązkowy?

Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy, przeprowadzany w nauce jazdy zaliczało większość z Was. Czy egzamin wewnętrzny jest obowiązkowy?

Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy

Niestety nie wszyscy kursanci kończący kurs w nauce jazdy miało przeprowadzany egzamin wewnętrzny, a przecież to część kursu nauki jazdy, który jest obowiązkowym elementem każdego kursu nauki jazdy, za który... zapłaciliście

Krótko mówiąc - brak egzaminu wewnętrznego to nie tylko niepełny kurs ale zwykłe oszukiwanie Was, kursantów - płacicie bowiem za coś czego nikt nigdy z Wami nie zrealizował, a często jeszcze cieszycie się z tego.

To jednak nie koniec - w sytuacji braku egzaminu wewnętrznego właściciele szkół nauki jazdy nakłaniają Was do poświadczania nieprawdy w dokumentacji OSK. Przecież musicie potwierdzić jego zrealizowanie w dokumentacji nauki jazdy!

Instruktor prowadzący potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, a jeżeli nie przeprowadzał tego egzaminu, uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu potwierdza wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców instruktor przeprowadzający ten egzamin.

Jak wygląda egzamin wewnętrzny?

Powinien wyglądać dokładnie tak, jak egzamin państwowy:

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.

Egzamin teoretyczny

Testy na prawo jazdy rozwiązywane podczas egzaminu teoretycznego muszą być dokładnie takie same jak na egzaminie państwowym:

Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

System egzaminów wewnętrznych, z wykorzystaniem oficjalnej bazy egzaminacyjnej oferuje zdamyto.com.

Egzamin praktyczny

Wewnętrzny egzamin praktyczny musi być taki sam jak egzamin państwowy:

Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.

Zadania egzaminacyjne, jak podczas egzaminu państwowego: 

W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Arkusz przebiegu egzaminu - taki sam jak na egzaminie w WORD:

Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych

W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie. 

Instruktor musi omówić Twoje błędy

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy.

A to oznacza, że egzamin wewnętrzny to nie tylko obowiązek OSK, ale integralna część szkolenia podczas którego instruktor omawia Twoje błędy - jeśli oczywiście zostały popełnione.

Kiedy egzamin wewnętrzny?

Egzamin wewnętrzny przeprowadza się po ostatniej godzinie szkolenia. Instruktor nie może przeprowadzać go na ostatniej godzinie, gdyż w ten sposób po prostu odbiera Ci część czasu, który powinien być przeznaczyny na szkolenie i za który przecież zapłaciłeś.

Co ważne  przepisy nie ustalają sztywno ilości godzin szkoleniowych, ustalają jedynie minimum jakie szkoła musi z Tobą zrealizować, a to minimum wynosi 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

Zobacz: testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: