Baza pytań prawo jazdy 2016: Ministerstwo potwierdza, że będą nowe pytania

Obecnie baza pytań egzaminacyjnych liczy 2661 pytań - na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy mają pojawić się już we wrześniu 2016. Informację o rozszerzeniu bazy o nowe pytania uzystało zdamyto.com. Kopia pisma Ministersiwa poniżej:

testy na prawo jazdy nowe pytania 2016
Będą nowe pytania na prawo jazdy

 

Nie należy spodziewać się nagłej dużej zmiany liczby pytań. Baza ma powiększyć się o 441 nowych pytań, ktore do bazy będą dodawane stopniowo.


Testy na prawo jazdy. Oficjalna baza pytań

 

Testy na prawo jazdy: jawna baza pytań

Pytania wchodzące w skład testów na prawo jazdy są jawne. Podstawą ujawnienia bazy pytań jest art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z z nim pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każde pytanie egzaminacyjne jest obecnie JAWNE! Wszystkie aktualne oficjalne pytania są dostępne w testach na prawo jazdy ZdamyTo.

Pytania z testów na prawo jazdy można pobrać ze strony Ministerstwa. Niestety opublikowana baza zawiera pytania z wszystkich kategorii prawa jazdy wymieszane ze sobą. Ministerstwo nie publikuje też odpowiedzi do pytań, trudno więc uznać opublikowaną bazę za narzędzie do zapoznania się z testami na prawo jazdy.

Gdzie szukać nowych pytań?

Nowe pytania w bazie zostaną najpierw opublikowane na stronach Ministerstwa. Później trafią one do WORD i puli pytań zdamyto.com.

 

Image: